Nowy skład menedżerski pionu Media & Performance w dentsu Polska