Maliszewska, Chodziński, Królik i Pastuszyk w Carat Polska