Mikołaj Czajkowski w dziale client service Isobar Polska