Krzysztof Andrzejczak obejmuje regionalną rolę w sieci Isobar