"Rak boleśnie uświadamia, że człowiek ma datę ważności"