Jak wprowadzić młodych ludzi w świat gospodarki cyfrowej?