#Ideathon, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami na rynku pracy. #chciectomoc