Isobar Polska wyodrębnia w strukturze dział Business Developmentu