Carat, dentsu X i Isobar zrealizują kampanię z loterią dla marki Arla Apetina