6 nominacji do Effie dla Dentsu Aegis Network Polska