Dentsu Aegis Network Polska ogłasza zmiany w strukturze oraz rozwój przez partnerstwa i kolejne akwizycje